VÅRENS AVSLUTADE AUKTIONER

E-auktion 5
söndag 12 juni 18.00.
Resultaten publicerade
på auktionssidan.


 

Samling Beckeman del 6
lördag 14 maj 09.30.
Klicka på bilden för att
öppna katalogen (PDF).
Resultaten publicerade
på auktionssidan.

 

Internetauktion 4 del 1
lördag 21 maj 09.30.
Klicka på bilden för
beskrivningar etc (PDF).
Resultaten publicerade
 
på auktionssidan.

Internetauktion 4 del 2
söndag 22 maj 09.30.
Klicka på bilden för
beskrivningar etc (PDF).
Resultaten publicerade

på auktionssidan.

Specialauktion 1 - Mynt
lördag 28 maj 09.30.
Klicka på bilden för
beskrivningar etc (PDF).
Resultaten publicerade
på auktionssidan.

 

AUKTIONER HÖSTEN 2021

Samling Beckeman del 5 (PDF)

Internetauktion 3 (PDF)

inklusive Mynt (nr 843-897)