FRIMÄRKSHUSET
SKANDINAVISK FILATELI AB
Där de mest värdefulla samlingarna säljs:
Samling Nordin, Samling Levin och Samling Beckeman

SPECIALISERADE PÅ AUKTIONER OCH VÄRDERINGAR
Frimärken – Brev – Vykort – Handskrifter - Mynt – Sedlar – Medaljer – Ordnar

På våra auktioner kan du:
Sälja frimärken - Sälja mynt -- Köpa frimärken - Köpa mynt

OM OSS

Välkommen till Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB, det välkända auktionshuset i Stockholm med både frimärksauktioner och myntauktioner.

Alltsedan företaget grundades på 1930-talet har vi varit starkt engagerade inom branschen och är numera specialiserade på värderingar och auktioner.

Vi arrangerar idag två kvalitetsauktioner om året samt dessutom

några online-auktioner, där vi med ett brett utbud intresserar såväl den svenska som den utländska köpekretsen.

Auktionskatalogerna är omsorgsfullt bearbetade och på det utomnordiska området givetvis på engelska. Våra välrenommerade experters samlade kunnande och erfarenhet är och har alltid varit Frimärkshuset Skandinavisk Filatelis adelsmärke.

Johan Ericsson - Olle Pettersson - Ulf Ström

Welcome to Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB, the renowned Auction house in Stockholm for both Stamp Auctions and

Coin Auctions.

 

Since our founding in the 1930s we have been passionately engaged within the field and currently specialize in appraisals and auctions.

 

Yearly we hold at least two notable auctions that contain a wide

array of lots which garners great interest both domestically

as well as abroad, and in addition a couple of online auctions. 

Our auction catalogs are comprehensively described with the Non-Nordic part in English. The collective knowledge and experience of our highly regarded experts at Frimärkshuset Skandinavisk Filateli is and has always been extraordinary.

Johan Ericsson - Olle Pettersson - Ulf Ström

 

AUKTIONSPROGRAM
Forthcoming Sales

Slutet av oktober 2022 - E-auktion 6. 

3-4 december 2022 - Internetauktion - Kvalitetsauktion

frimärken och mynt.

End of October 2022 - E-auktion 6.
December 3-4, 2022 - Internetauktion - Stamps and Coins.

 

 
Omslagsbild
KlubbanFHasal
307 Hitta
29 Hitta
Auction Hammer
Ancients Coins
Ancient Coins
 
Tropical Leaves

KONTAKTA OSS

Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB

Holländargatan 21 B (gatuplanet).
111 60 Stockholm

Lastplats finns mitt emot lokalen.

Tunnelbana: Rådmansgatan (närmast) eller Hötorget

alternativt Odenplan.

Buss 57: Tegnérgatan.

TEL: 08-661 74 50  |  INFO@FRIMARKSHUSET.SE

Öppettider: Måndag-fredag 9.00-12.00 samt 14.00-17.00.

Ring gärna innan du besöker oss.