FRIMÄRKSHUSET

SKANDINAVISK FILATELI AB

SPECIALISERADE PÅ VÄRDERINGAR OCH AUKTIONER
Frimärken – Brev – Vykort – Handskrifter - Mynt – Sedlar – Medaljer – Ordnar

OM OSS

Välkommen till Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB, det välkända auktionshuset i Stockholm med både frimärksauktioner och myntauktioner.

Alltsedan företaget grundades på 1930-talet har vi varit starkt engagerade inom branschen och är numera specialiserade på värderingar och auktioner.

Vi arrangerar idag två kvalitetsauktioner om året där vi med ett brett utbud intresserar såväl den svenska som den utländska köpekretsen.

Auktionskatalogerna är omsorgsfullt bearbetade och på det utomnordiska området givetvis på engelska. Våra välrenommerade experters samlade kunnande och erfarenhet är och har alltid varit Frimärkshuset Skandinavisk Filatelis adelsmärke.

Welcome to Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB, the renowned Auction house in Stockholm for both Stamp Auctions and

Coin Auctions.

 

Since our founding in the 1930s we have been passionately engaged within the field and currently specialize in appraisals and auctions.

 

Yearly we hold at least two notable auctions that contain a wide array of lots which garners great interest both domestically as well as abroad. Our auction catalogs are comprehensively described with the Non-Nordic part in English. The collective knowledge and experience of our highly regarded experts at Frimärkshuset Skandinavisk Filateli is and has always been extraordinary.

 

AUKTIONSPROGRAM

15 maj 2021 – Samling Beckeman del 4. 
22-23 maj 2021 (Inlämning senast 12 mars) - Kvalitetsauktion frimärken och mynt. 
4 december 2021 – Samling Beckeman del 5. 
5 december 2021 (Inlämning senast 17 september) - Kvalitetsauktion frimärken och mynt. 
 
May 15, 2021 – Collection Beckeman part 4. 
May 22-23, 2021 – Stamps and coins. 
December 4, 2021 – Collection Beckeman part 5. 
December 5, 2021 - Stamps and coins

 
Omslagsbild
KlubbanFHasal
307 Hitta
29 Hitta
Auction Hammer
Ancients Coins
Ancient Coins
 
 
 

KONTAKTA OSS

ADRESS: Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB
Humlegårdsgatan 13, 3 tr.
114 46 Stockholm

TEL: 08-661 74 50  |  INFO@FRIMARKSHUSET.SE

Öppettider: Måndag-fredag 9.00-12.00 samt 14.00-17.00

Ring gärna innan för portkod.

© Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB

307 Hitta